Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Kmochová Radka
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
9
15:30 - 16:15
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
13
19:10 - 19:55
14
20:05 - 20:50
Mon
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Ma
1.C celá
078
Hv
Tue
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Čj
1.C TV1
415
Tv
1.C celá
078
Ma
Wed
1.C celá
078
Čj
1.C TV1
Tv
1.C celá
078
Prv
1.C celá
078
Vv
dohled v jídelně Jíd
Thu
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Ma
1.C celá
078
školní družina lichý týden ŠDL
školní družina sudý týden ŠDS
Fri
1.C TV1
Tv
1.C celá
078
Ma
1.C celá
078
Čj
1.C celá
078
Čj
P1
P1
P1
P1
P1
P1
Powered by